น้ำตกหินลาด เกาะสมุย

เล่นน้ำตก เดินป่า ปิคนิคท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น


น้ำตกหินลาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะสมุย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย เป็นน้ำตกที่เกิดจากคลองลิปะใหญ่ ซึ่งจะมีจุดเล่นน้ำหลายจุดเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “วัง” เช่น วังควาย วังกลาง เป็นต้น รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร หากไปเยี่ยมชมในช่วงที่มีน้ำก็จะสวยงามมาก ภายในยังมีวัดและมีสถานปฏิบัติธรรมวัดน้ำตกหินลาด มีร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ นอกจากนี้น้ำตกหินลาดยังเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาที่สำคัญเพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภคของเกาะสมุยอีกด้วย

บริเวณทางเข้า มีที่จอดรถ

ป้ายแนะนำน้ำตก

ร้านค้าบริเวณทางเข้า

ป้ายน้ำตกด้านใน

ทางเดินไปวัดน้ำตกหินลาด

วัดน้ำตกหินลาด

บริเวณวังบอน ต้องเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร

บรรยากาศระหว่างทางเดิน

บรรยากาศระหว่างทางเดิน

จุดเล่นน้ำ

จุดเล่นน้ำ

บรรยากาศระหว่างทางเดิน

บรรยากาศระหว่างทางเดิน

บรรยากาศระหว่างทางเดิน

บรรยากาศระหว่างทางเดิน

วังบอน

วังบอน


ข้อกำหนด / นโยบาย / Policy