สปีดโบ๊ทส่วนตัวเหมาลำ T.K.Tour samui เกาะแตน เกาะมัดสุม เกาะนางยวน เกาะเต่า

4.7  

เลือกวันที่ต้องการ


บริการสำหรับวันที่ : 2021-04-19

สปีดโบ๊ทเหมาลำ 2 เครื่องยนต์ เกาะนางยวน เกาะเต่า (4 ชม.)
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

35000 ฿31900


สปีดโบ๊ทเหมาลำ 2 เครื่องยนต์ หมู่เกาะอ่างทอง (4 ชม.)
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

30000 ฿26900


สปีดโบ๊ทเหมาลำ 2 เครื่องยนต์ แวะชมปลาโลมา เกาะแตน เกาะมัดสุม (5 ชม.)
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

15000 ฿14500


สปีดโบ๊ทเหมาลำ 1 เครื่องยนต์ แวะชมปลาโลมา เกาะแตน เกาะมัดสุม (5 ชม.)
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

12000 ฿11400


สปีดโบ๊ทเหมาลำ 2 เครื่องยนต์ เกาะแตน เกาะมัดสุม (4 ชม.)
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

10000 ฿9400


สปีดโบ๊ทเหมาลำ 1 เครื่องยนต์ เกาะแตน เกาะมัดสุม (4 ชม.)
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

8000 ฿7300


เรือหางยาว -เกาะตาล -เกาะมัดสุม
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

2000 ฿1700